ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมจิตเต็นท์ เป็นตัวแทนจำหน่ายผ้าใบ  อย่างเป็นทางการ